Det er mange måter å vurdere bærekraft på, og man kan vekte bærekraft mot andre viktige forhold. Man kan se på klimaavtrykket isolert, men det sier ingenting om for eksempel sosiale forhold hos matprodusenten, dyrevelferd og sprøytemidler, eller hvor godt rustet vi er dersom noe skjer og vi ikke lenger kan importere maten vi trenger.

Vi i Matfra.no mener at bærekraft ikke bare handler om CO2-utslipp per kilo kjøtt eller avokado. Det handler også om å sørge for at vi kan leve gode liv lokalt og i pakt med naturen. Det handler om viktigheten av jobber og næringsutvikling i lokalsamfunnene som gjør det attraktivt å bo der. Det handler om at vi viderefører planeten vår til neste generasjon like bra eller bedre enn da vi overtok den.

Globalt kan vi i større grad legge om fra dyrking av gress til dyrefôr, til produksjon av menneskemat på samme areal. Men det mange glemmer i den diskusjonen er at få land består utelukkende av flat og god matjord. I Norge har vi mye fjell og daler, kjølig klima og lite matjord. Det betyr at hvis vi skal klare å produsere nok mat til egen befolkning på en bærekraftig måte trenger vi beitedyr og flere husdyrraser som kan klare seg mest mulig utendørs. I tillegg til å utnytte ressurser som i dag ligger brakk, påvirker de skog og mark til å binde mer karbon blant annet gjennom at gresset får dypere røtter når det beites. Ved økt utmarksbeite kan vi frigjøre mye av matjorden til å produsere menneskemat som grønnsaker og potet, korn og belgfrukt.

Vi tror at et bærekraftig norsk matvaresystem må bestå av langt mer lokal produksjon og konsum av mat. Vi kan ikke produsere alt overalt, men vi kan utnytte ressursene lokalt mye bedre enn vi gjør i dag. Vi kan sørge for at vi produserer mat på en bærekraftig måte, at vi ikke kaster maten vi produserer, og at prisen på maten er bærekraftig for alle. For å få til det trenger vi at det som produseres lokalt gjøres tilgjengelig. Etterspørselen fra markedet er der allerede.

Derfor startet vi Matfra.no, for at vi kan gå sammen om et bevisst, lokalt og fremtidsrettet matforbruk.

Share this article: Link copied to clipboard!

You might also like...

Økologisk konfekt med entusiasme og kjærlighet

Tenk å følge med på hvordan det vokser

En sommer hos lokalmatprodusentene