matfrano

A collection of 2 posts

Bærekraft er mer enn CO2-utslipp

Det er mange måter å vurdere bærekraft på, og man kan vekte bærekraft mot andre viktige forhold. Man kan se på klimaavtrykket isolert, men det sier ingenting om for eksempel sosiale forhold hos matprodusenten, dyrevelferd og sprøytemidler, eller hvor godt rustet vi er dersom noe skjer og vi ikke lenger

En sommer hos lokalmatprodusentene

Sommeren har vært våte dager med regn og varme dager med sol. Men mest midt i mellom - overskya og passe varmt.