Andelsgris

Å se tilbake til hvordan vi gjorde ting "i gamle dager" er en trend som øker, også når det gjelder matproduksjon og -konsum. Vi sylter, hermetiserer og fermenterer, og surdeig har fått sin nye storhetstid.

Kjøttforbruket går ned, og vi blir mer bevisst på hvordan dyrene lever før de blir mat. Men i dagligvarebutikkene finner vi bare kjøtt som er produsert i industriskala, og som har reist langt for å komme dit. Hvordan kan vi sørge for at vi har bærekraftig produsert kjøtt tilgjengelig året rundt, hjemme i fryseren?

Hva er andelsgris?
En andelsgris er en gris som en eller flere kjøpere følger fra den er født til den slaktes. Den bor utendørs på gården sammen med andre griser. Grisene lever utendørs i flokk, har mye plass å bevege seg på, vokser i naturlig tempo og har en naturlig adferd i motsetning til konvensjonell svineproduksjon der grisene aldri ser dagslys. Til høsten slaktes den, og du kjøper kjøttet fra "din" gris.

Vanligvis kan du også komme på besøk gjennom sommeren for å se grisene. En slakteklar gris veier mellom 60-90 kg og er ca. 6 måneder gammel.

Utegris på Ottestad Gård i Harstad

Hvorfor kjøpe en andelsgris?
Hvorfor skal du kjøpe en del av en gris når du får tak i svinekjøtt hele året rundt i butikken? Vi i Matfra.no ønsker å muliggjøre nye måter å handle mat på - i stedet for å kjøpe svinekjøttdeig gjennom året, har du mulighet til å fylle fryseren med lokalprodusert utegris. Da sikrer du deg at du kjøper kjøtt fra dyr som har hatt det godt.

Grisebonde Jan Erik Ottestad i Harstad sier at grisene lever et mer naturlig liv ved å beite og grave etter røtter som gir de mye mosjon. Dette gjør kjøttet ekstra mørt og gir en god kvalitet.

Det er ikke like lønnsomt å drive med utegris, da prisen ender opp med å bli det samme i butikken uansett. Det ligger også mye mer arbeid i å ha utegris enn gris som er i fjøset. Derfor er det bedre å selge kjøttet direkte til kunder som bevisst ønsker å kjøpe svinekjøtt av utegriser.

Vit hvor kjøttet du spiser kommer fra
Det kan kanskje være litt spesielt for noen å kjøpe en gris før den er slaktet og kanskje følge dens oppvekst, men vi i Matfra.no mener at det er viktig at vi som konsumenter vet hvor kjøttet vi spiser kommer fra. Kjøttdeigen i kjøledisken på butikken var også et levende dyr, så hvorfor ikke sikre seg kjøtt som fra dyr du vet har hatt det godt? Ved å være en bevisst forbruker og ha et bevisst matkonsum så vil det påvirke andres valg, og igjen hjelpe produsenter slik som Ottestad Gård som ønsker å drive mer på denne måten.

Produsenter du kan handle gris fra
Du kan allerede nå forhåndsbestille en hel eller del av en utegris hos Ottestad Gård i Harstad.

Du kan også forhåndsbestille hel eller halvt slakt av mangalitsa gris hos NerSalberg Gård på Røra i Trøndelag.

Share this article: Link copied to clipboard!